Online en gemakkelijk mutatieformulieren aanleveren

Mutatieformulieren aanleveren per e-mail of telefoon zijn verleden tijd met de module waarvan u gebruik kunt maken. Mutaties kunnen aangeleverd worden door zowel werkgevers als werknemers in het salarispakket en in de applicatie van Nmbrs, na goedkeuring worden deze mutaties doorgevoerd in de database en verwerkt in de salarisadministratie.

Mutatieformulieren indienen (werknemer & werkgever)

Werknemers kunnen onder andere een mutatieformulier indienen wanneer zij bijvoorbeeld van arbeidsplaats veranderen, wijzigen van afdeling, wijzigen van adres of wijziging van persoonlijke informatie.

Het aanmelden van een nieuwe medewerker, functiewijzigingen of salariswijzigingen zijn voorbeelden van mutatieformulieren (zie onderstaande afbeelding) die aangeleverd kunnen worden door werkgevers.

Mutatieformulieren Nmbrs

Het invullen van een mutatieformulier verwijst zich vanzelf wanneer er op één van de beschikbare formulieren geklikt wordt. Wanneer er bijvoorbeeld geklikt wordt op ‘Nieuwe medewerker’ dan verschijnt onderstaand formulier. Na het invullen van deze velden in het formulier kan deze mutatie doorgevoerd worden door de werkgever.