Nieuw noodpakket bekend, wat is de impact voor uw bedrijf?

Het kabinet heeft besloten diverse maatregelen uit het eerste noodpakket met drie maanden te verlengen. Hieronder hebben wij de belangrijkste punten uit de kamerbrief voor u op een rijtje gezet.

NOW-Regeling 2.0

De NOW-Regeling is met drie maanden verlengd. Werkgevers kunnen per 6 juli 2020 een tegemoetkoming aanvragen voor de loonkosten over de periode juni, juli en augustus. Hier gelden weer de voorwaarden van minimaal 20% verwachte omzetverlies en een maximum vergoeding van 90% van de loonsom. Wel zijn er een aantal veranderingen ten opzichte van de NOW 1.0 regeling:

Geen boete meer voor ontslag grond van bedrijfseconomische redenen. Het gaat hierbij om ontslagaanvragen die in de periode 1 juni t/m 31 augustus 2020 worden ingediend. De huidige ontslagbescherming blijft uiteraard bestaan.

Inspanningsverplichting om aan bij- of omscholing te doen. Het kabinet heeft hiervoor het Crisispakket NL Leert ingevoerd. Dit pakket, wat nog verder moet worden uitgewerkt stelt € 50 miljoen ter beschikking.

Seizoenswerk

Omdat de NOW-Regeling geen rekening houdt met seizoenswerk heeft het kabinet besloten een correctie door te voeren voor bedrijven die tussen januari en maart hebben opgeschaald in personeel. De loonsom van maart in plaats van de niet-representatieve loonsom van januari zal als uitgangspunt worden genomen. Als u in maart een hogere loonsom had dan in januari, zal deze aanpassing voor het tweede tijdvak tot een hogere subsidie leiden.

Om seizoensbedrijven en hun werknemers verder tegemoet te komen, is besloten om een aanpassing te maken in het eerste subsidietijdvak van de NOW. Indien de loonsom van maart tot en met mei hoger is dan driemaal de loonsom van januari, wordt de loonsom van maart tot en met mei als uitgangspunt genomen voor de berekening van de subsidiehoogte bij vaststelling. De loonsommen van april en mei worden vervolgens gemaximeerd op de loonsom van maart. De nieuwe rekenmethode geldt automatisch voor alle werkgevers met een hogere gemiddelde loonsom in de periode maart tot en met mei dan tijdens de maand januari (inclusief maximering).

Natuurlijk kunnen wij u met de aanvraag van de NOW ook van dienst zijn. Neemt u in dat geval contact op met uw vaste contactpersoon.

Tegemoetkoming Vaste Lasten MKB

Bedrijven die het hardst geraakt zijn door de crisis kunnen aanvraag doen op de tegemoetkoming Vaste Lasten MKB. Via deze regeling kunnen bedrijven die een omzetverlies hebben van minimaal 30% een onbelaste tegemoetkoming ontvangen tot maximaal € 20.000 voor drie maanden. Alleen sectoren die onder de huidige TOGS vallen komen hiervoor in aanmerking. Het is nog niet bekend wanneer deze tegemoetkoming kan worden aangevraagd.